Bình Phước: Phát huy chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ điều và hồ tiêu

Thứ Tư 26/08/2015 09:35:10 AM
Ngày 13/8, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước đã diễn ra hội thảo chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ điều và hồ tiêu ở tỉnh Bình Phước - thực trạng và giải pháp, do Trung tâm Chính sách và chiến lược nông nghiệp nông thôn Miền Nam, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức.
 

Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm chính sách và chiến lược nông nghiệp nông thôn Miền Nam đã báo cáo phân tích hiệu quả kinh tế chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thị điều và hồ tiêu ở Bình Phước. Là một trong những địa phương có diện tích, sản lượng điều và hồ tiêu lớn nhất nước, nhưng thời gian qua ở Bình Phước do các nguyên nhân như biến đổi khí hậu, biến động về thị trường, giá thu mua và đặc biệt là sự canh tranh nhất thời giữa cây trồng có lợi thế kinh tế như cao su, hồ tiêu, cà phê đã ảnh hưởng đến diện tích, năng suất, điều, hồ tiêu của tỉnh. Do đó, việc nghiên cứu chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ điều, tiêu ở tỉnh Bình Phước nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp, hướng tới phát triển hiệu quả và nâng cao giá trị ngành hàng điều, tiêu ở tỉnh Bình Phước nói riêng và của cả nước nói chung.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, qua nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của hộ trồng điều cho thấy, bình quân một hộ trồng điều thu được khoảng 36,73 triệu đồng/1 tấn. Chi phí trung gian chiếm 14,6% giá trị gia tăng tạo ra chiếm 85,4% tổng doanh thu, trong đó lãi gộp chiếm tỷ trọng 73,1%, lãi ròng là 21,41 triệu đồng/tấn điều. Các hộ tham gia hợp tác xã có hiệu quả kinh tế cao hơn so với các hộ không tham gia hợp tác xã do có năng suất và giá bán cao hơn và chi phí cũng thấp hơn. Do đó, giá trị gia tăng của các hộ này cao hơn 2,75 lần, đồng thời lãi gộp cao hơn 3,5 lần và lãi ròng cao hơn 3,68 lần.

Đóng góp của sản phẩm điều cho nền kinh tế tỉnh Bình Phước cho thấy giá trị gia tăng và lợi nhuận ròng trên 1 tấn sản phẩm (điều tươi) được tạo ra bởi người nông dân là cao nhất chiếm 55,8% tổng giá trị gia tăng và 64,7% tổng lợi nhuận ròng được tạo ra bởi các tác nhân khác. Với 123 nghìn tấn điều tươi thu hoạch mỗi năm, người nông dân đem lại doanh thu hàng năm lên đến 4.528 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng doanh thu từ ngành hàng điều trong tỉnh, trong đó lợi nhuận ròng là 2.639 tỷ đồng. Còn lại 78,5% doanh thu được phân phối khá đều cho các phần còn lại trong chuỗi (thu gom, thương lái, cơ sở, công ty chế biến xuất nhập khẩu). 

Nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của hộ trồng tiêu cho thấy các hộ nông dân trồng tiêu tham gia tổ hợp tác có doanh thu cao hơn hộ không tham gia tổ hợp tác khoảng 6 triệu đồng/tấn. Giá trị gia tăng của hộ tham gia tổ hợp tác tạo ra 114,01 triệu đồng/tấn cao hơn so với hộ không tham gia (99,13 triệu đồng/tấn).

Đóng góp và phân chia lợi ích của các tác nhân trong chuỗi giá trị tiêu ở Bình Phước cho thấy, nông dân tạo ra giá trị lợi nhuận cao nhất với 1.585 tỷ đồng trên khoảng 28 nghìn tấn sản phẩm. Thu gom địa phương tạo ra 1,65 tỷ đồng lợi nhuận. Thương lái, đại lý nhỏ tạo ra khoảng 21,95 tỷ đồng. Đại lý lớn tạo ra khoảng 35,48 tỷ đồng. Công ty chế biến xuất khẩu là 42,29 tỷ đồng cho 2 loại sản phẩm nội địa và xuất khẩu tiểu ngạch. 

Theo ông Trần Văn Vân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, mục tiêu của hội thảo nhằm đánh giá thực trạng chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ điều, tiêu. Thông qua hội thảo làm cơ sở đề xuất các giải pháp thúc đẩy các hình thức liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và tiêu thụ điều, tiêu ở Bình Phước. Hội thảo cũng đề cập tổng quan thị trường và chính sách về ngành hàng điều, tiêu ở trong nước và trên thế giới. Đồng thời cũng đánh giá được thực trạng chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ điều, tiêu và các hình thức liên kết hiệu quả, bền vững để có chính sách phát huy hơn nữa trong thời gian tới./.
Nguồn: Báo ĐT Đảng Cộng sản Việt NamTIN TỨC

ĐỐI TÁC