HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 7/2015.

Thứ Năm 06/08/2015 21:26:05 PM
Hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh 07 tháng đầu năm 2015 tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá.
 
 
 
Cụ thể:
 
Kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2015 ước thực hiện 1.579,8 triệu USD, tăng 4,4% so tháng trước. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 261,1 triệu USD, tăng 3,7%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.318,7 triệu USD, tăng 4,5%.
 
Kim ngạch xuất khẩu 07 tháng năm 2015 ước thực hiện 10.108,3 triệu USD, tăng 17,1% so cùng kỳ, đạt 49,4% kế hoạch. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 1.734,9 triệu USD, tăng 18,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 8.373,4 triệu USD, Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh tháng 7/2015 vẫn giữ mức tăng trưởng khá.
 
Cụ thể: sản phẩm gỗ: ước đạt 193,7 triệu USD, tăng 2,9% so tháng trước; hàng dệt may: 172,7 triệu USD, tăng 2,9%; hàng giày da: 136 triệu USD, tăng 3,2%; gốm sứ: 9 triệu USD, tăng 3,6%; mủ cao su: 10.230 tấn, tăng 8,3%...
 
Kim ngạch nhập khẩu tháng 7/2015 ước thực hiện 1.350,2 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng trước. Kim ngạch nhập khẩu 07 tháng năm 2015 ước thực hiện 8.794,2 triệu USD, tăng 17% so cùng kỳ, đạt 55,4% kế hoạch.
Với kết quả khả quan trong 07 tháng đầu năm 2015, sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi kế hoạch ngành Công Thương năm 2015 về kim ngạch xuất, nhập khẩu.
 
Kim Cúc
Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương


TIN TỨC

ĐỐI TÁC