Lượng gạo lưu kho Philippines tháng 7 giảm tháng 2 liên tiếp

Thứ Hai 31/08/2015 19:12:30 PM
Dự trữ gạo của Philippines tháng 7 giảm tháng thứ 2 liên tiếp sau khi tăng trong tháng 4 và tháng 5, theo số liệu của Cục Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS).

Ảnh minh họa

Tổng lượng gạo lưu kho trong tháng 7 đạt 2,57 triệu tấn, giảm 15% so với 30,2 triệu tấn trong tháng 6, nhưng vẫn tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo BAS, lượng gạo dự trữ của hộ gia đình (chiếm 37,1% tổng lượng gạo dự trữ) trong tháng 7 đạt 950.000 tấn, tăng 8% so với 880.000 tấn cùng kỳ năm ngoái; lượng gạo lưu kho thương mại (chiếm 32,7%) đạt 840.000 tấn, tưng 22% so với 690.000 tấn tháng 7/2014; dự trữ gạo Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA), chiếm 30,2%, đạt 770.000 tấn, tăng 67% so với 460.000 tấn trong tháng 7/2014.

Lượng gạo lưu kho trong tháng 7 của Philippines đủ dùng cho 76 ngày, trong đó dự trữ gạo của hộ gia đình đủ dùn cho 28 ngày, dự trữ thương mại 25 ngày và tồn kho NFA 23 ngày.

Theo NCĐT/OryzaTIN TỨC

ĐỐI TÁC