Sa Đéc: Diện tích nuôi cá tra giảm khoảng 53%

Thứ Hai 24/08/2015 19:45:45 PM
Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản ở TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tập trung chủ yếu ở xã Tân Khánh Đông với hai loại là cá tra và cá điêu hồng. Qua thống kê của địa phương, diện tích nuôi thủy sản là trên 193ha diện tích tự nhiên, 151ha diện tích mặt nước.

Ảnh minh họa

Hiện vùng nuôi cá tra bãi bồi tại xã Tân Khánh Đông có 3 doanh nghiệp và 7 hộ nuôi cá thể đang đầu tư nuôi cá tra xuất khẩu. Hàng năm, vùng nuôi cung cấp cho các nhà máy chế biến khoảng 15.000 - 20.000 tấn cá nguyên liệu, góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu cho địa phương.

Đầu năm đến nay, sản lượng cá tra thu hoạch 6.440 tấn, đạt 34% so với kế hoạch năm 2015 và giảm 3.660 tấn so với cùng kỳ năm 2014 (10.100 tấn). Dự kiến sản lượng thu hoach cá tra đến cuối năm 2015 khoảng 4.000 tấn.

Với giá cá tra nguyên liệu hiện nay dao động khoảng 20.500 - 21.000 đồng/kg, hộ nuôi có thể bị thua lỗ khoảng 1.500 - 2.000 đồng/kg. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng diện tích nuôi cá tra trên địa bàn TP.Sa Đéc giảm khoảng 53% so với tổng diện tích trước đây.

K.D (Báo Đồng Tháp)



TIN TỨC

ĐỐI TÁC